fbpx
Định tuyến trong Router và cách thức R.I.P

Video chỉ dẫn định tuyến tính manual: ip route 192.168.1.1 255.255.255.0 g0/0 Sử dụng R.I.P [...]

Cấu hình Router Basic và cách reset password

Kết nối: Trực tiếp bằng dây console Kết nối qua TCP/IP qua Telnet (không mã [...]

Bảo mật Port trên thiết bị

Cho phép bạn gán bảo mật cho 1 port trên Switch, Enable chức năng Port [...]

VLan- Vitural Lan Mạng Lan ảo

Tất cả các thiết bị kết nối tới Switch, hay nói cách khác tất cả [...]

Note vài thứ mới làm quen Switch Mạng Cisco

Layer 2: chỉ cho phép định tuyến mạng LAN, tức là gửi nhận thông tin [...]

S7 TiaPortal đọc thời gian thực

Hướng dẫn nhanh khi bạn cần dùng tới thời gian thực trong PLC s7 1200 [...]

Hiểu về địa chỉ IPv4

Ipv4 =32bit=octet1.octet2.octet3.octet4, mỗi octet gồm 8bit. Địa chỉ IP được chia ra = Network ID [...]

TiaPortal lập trinh PLC cho người mới bắt đầu

Video chỉ dẫn nhanh và cơ bản để bắt tay vào 1 dự án với [...]

Tóm lược Optimized blocks- Little-Endian và Big Endian- S7 300/400 S7 1200/1500 lưu trữ và truy vấn Data

Việc lưu trữ dữ liệu vào bộ nhớ có 2 cách sắp xếp ngược nhau [...]

S7-1200/1500 Các loại Block và kiểu ngôn ngữ lập trình!

1- Ngôn ngữ lập trình: LAD, FBD, STL, SCL hay graph, mình thì hay dùng [...]

Contact Me on Zalo