fbpx

Cấu hình Router Basic và cách reset password

routerconfig basic

Kết nối:

 • Trực tiếp bằng dây console
 • Kết nối qua TCP/IP qua Telnet (không mã hóa) hay SSH (giao tiếp có mã hóa) bằng các App như PuTTY

Lệnh Console:

 • enable: cho phép mode enable
 • conf t: cho phép cấu hình
 • host
 • hostname kaka: dặt tên host là kaka
 • enable password 112233: đặt password là 112233
 • Đặt password khi truy cập qua telnet:
  • en
  • conf t
  • line vty 0 4
  • password 112233: đặt pass telnet là 112233
  • login
  • exit
 • Đặt pass khi truy cập cầu hình console:
  • line console 0: chọn cổng console 0
  • password 112233
  • login
  • exit
 • Hiển thị thông báo:
  • banner motd # day la thong bao
 • Cấu hình Ip cho 1 port:
  • interface gigabitEthernet 0/0: chọn port 0/0
  • ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  • no shut: tức là no shutdown để active cổng lên
  • show running-config: để xem lại cấu hình đã được chưa
 • Lưu lại cấu hình: khi cấu hình thì toàn bộ cấu hình mới được lưu trên RAM do đó off điện có lại là mất hết, để lưu lại vào file cấu hình startup thì ta dùng lệnh:
  • copy running-config startup-config: khi khởi động thì cấu hình sẻ được load từ file startup lên Ram để chạy!
 • Reset Password Router: để reset pass router, ta kết nối console và tắt mở lại router, trong quá trình khởi động ta nhấn phím Break hoặc (Ctr+Pause) để cắt ngang quá trình load config từ file Startup lên, sau đó set lại Register Version từ 0x2102 thành 0x2142.
  • confreg 0x2142
  • reset
  • show ver: kiểm tra xem đổi version reg chưa
  • khi đã đổi thành 0x2142 rùi thì ta vào en bình thường mà không cần password
  • en
  • copy startup-config running-confg: copy file startup vào file running để xem password
  • show running: lúc này ta sẻ thấy được password
  • Xong rùi ta ghi nhớ lại pass hoặc đổi thành pass mới như sau
  • en
  • conf t
  • enable password 112233: đặt lại pass 112233 chặng hạn
  • exit
  • copy startup-config running-config: copy lại vào file running
  • config-register 0x2102: set lại config reg là 0x2102
  • wt
  • do wt me: ghi lại dữ liệu vào vùng nhớ
  • do reload
 • Tạo Ip loopback:
  • en
  • conf t
  • int lo0 //chọn loopback 0
  • ip add 192.168.1.2 255.255.255.0 // gán ip cho lo0

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo