fbpx

Bảo mật Port trên thiết bị

port security

Cho phép bạn gán bảo mật cho 1 port trên Switch,

 • Enable chức năng Port Security:
  • Configure terminal
  • interface fastethernet 5/12: chọn port 5/12
  • switchport
  • switchport mode access: chọn chế độ access
  • switchport port-security: bật tính năng port security
  • do show port-security interface fastethernet 5/12 | include port security: kiểm tra lại xem được chưa.
 • Phản ứng của Switch khi thiết bị không đúng gắn vào Port đã cấu hình Security:
  • configure terminal
  • interface fastethernet 5/12
  • switchport port-security violation protect: có thể gán chế độ protect hoặc thay bằng chế độ restrict hoặc shutdown
  • do show port-security interface fastethernet 5/12 | include port security: kiểm tra lại xem được chưa.
 • Gán MAC trên POrt Security
  • Tự động gán mac thiết bị đang kết nối tới port tại thời điểm thực hiện câu lệnh: sticky
   • configure terminal
   • interface fastethernet 5/12
   • switchport port-security mac-address sticky
   • end
   • show port-security address
  • Gán thủ công:
   • configure terminal
   • interface fastethernet 5/12
   • switchport port-security mac-address ABCD.EFGH.DSFS
   • end
   • show port-security address

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo