fbpx

Note vài thứ mới làm quen Switch Mạng Cisco

SwitchCisco

Layer 2: chỉ cho phép định tuyến mạng LAN, tức là gửi nhận thông tin thông qua địa chỉ MAC

Layer 3: Cho phép định tuyến theo địa chỉ IP, tức là có thể hoạt động như 1 Router

Câu lệnh cơ bản:

 • EN: Mode Enable
 • SHOW RUN
 • SHOW RUNNING CONFIG: Hiển thị hết cấu hình
 • CONF T: conf terminal, để bắt đầu các lệnh cấu hình
 • HOSTNAME: đặt tên Host, ví dụ gõ lệnh: Hostname kaka
 • BANNERMOTD: hiển thị các thông báo khi người khác đăng nhập vào thiết bị, ví dụ: banner motd #Ban khong duoc phep dang nhap he thong
 • CONSOLE PASS: Đặt password cho mode Console
 • ENABLE PASS: Đặt Password cho mode Enable, ví dụ: enable pass thangnguyen
 • Cấu hình ip cho Vlan (vlan là mạng ảo lan chứa tất cả các cổng của Switch)
  • INTERFACE VLAN 1: để vào config ip cho Vlan, Vlan 1 là mặc định chứa tất cả các cổng trên Switch
  • no shut
  • #ip add 192.168.1.22 255.255.255.0
 • Kết nối Telnet tới Switch thông qua địa chỉ Vlan của Switch để cấu hình, thay vì dùng kết nối console cùi bắp.
  • telnet 192.168.1.22
  • Kế nối được hay không nó sẻ hiện thông báo và en để bắt đầu can thiệp vào Switch
 • Lưu cấu hình vào bộ nhớ:
  • do copy
  • exit
  • copy run
  • copy running-config sta
  • copy running-config starup-config
 • EXIT: Thoát
 • Cài Pass Telnet cho Switch:
  • line vty 0 4: Cài số Section
  • pass
  • password thangnguye
  • login
  • exit

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo