fbpx

Định tuyến OSPF- Open Shortest Path First

 • Sử dụng Area ID, các mạng cùng area Id thì kết nối được với nhau
 • Giao thức Linkstate: trao đổi trạng thái giữa các mạng để cùng update thông tin
 • Metric: bandwith, tự động tính toán để chọn đường đi tối ưu nhất
 • Authencation: bảo mật giao tiếp
 • Show Ip Protocol: show ra toàn bộ IP trong mạng OSPF
 • Lệnh cấu hình Router:
  • en
  • conf t
  • router ospf 1 // set vùng chạy process id là 1
  • net 172.10.0.0 0.0.0.255 are 0 // add mạng mà router chạy ospf trên đó kèm wildcard mask (ngược với subnet mask) set chạy ở area 0
  • net 10.10.0.0 0.0.0.255 are 0 // add mạng mà router chạy ospf trên đó kèm wildcard mask (ngược với subnet mask) set chạy ở area 0
  • …. chạy trên mạng nào thì cứ vậy add mạng đó vào
  • do show ip route // để xem đã nhìn thấy các mạng khác chưa
  • Tương tự các router khác cũng cầu hình tương tự
 • Trên mạng khi có cả mạng dùng RIP và mạng dùng OSPF, để giữa các mạng này nhìn thấy nhau ta cần cấu hình ngay chỗ Router trung gian (Router vừa cấu hình 1 port cho RIP và Port kia cho OSPF)
  • router rip // vào giao thức rip trong router
  • redistribute ospf 1 metric 5// lấy toàn bộ giao thức ospf 1 vào giao thức rip
  • exit
  • router ospf 1 // vào giao thức ospf1
  • redistribute rip metric 1000 // lấy rip bỏ vào ospf

 1,253 total views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0378029298

DMCA.com Protection Status