fbpx

Hiểu về địa chỉ IPv4

63 / 100
 • Ipv4 =32bit=octet1.octet2.octet3.octet4, mỗi octet gồm 8bit.
 • Địa chỉ IP được chia ra = Network ID + Host ID
  • Network ID: Xác lập bởi octet đầu tiên và 5 class: A,B,C,D,E.
  • Host ID: Xác định bởi ba octet còn lại, và địa chỉ IP của 1 Host xác định trên mạng thì ko set với giá trị 0 hoặc 255, vì 0 thường dùng chỉ IP của 1 Network, còn 255 thì cho broadcast.
 • Network Class: Class được quy định bởi 4 bit đầu của Octet1,
  • Class A (0000) lấy octet1 là Net ID còn lại là Host ID,
  • Class B (1000) lấy octet1, octet2 là Net ID còn lại là Host ID,
  • Class C (1100) lấy octet1, octet2, octet3 là Net ID còn lại là Host ID,
  • Class D (1110), Class E (1111),
  • Theo Subnet thì ta sẻ thấy mặc định của các Subnet tương ứng các Class là:
   • Class A: default 255.0.0.0
   • Class B: default  255.255.0.0
   • Class C: default  255.255.255.0
 • Lược đồ CIDR quy định cụ thể hơn, chia nhỏ Class như sau theo wikipedia:

IPv4 1

 • Subnet mask: Dùng chia nhỏ Network ra nhỏ hơn. Được TCP/IP protocol sử dụng để xác định Host đang ở Local Subnet hay Remote Network. Căn cứ theo Subnet mask ta có thể biết được Network Address và Host Address, với ví dụ sau, Subnet 24bit, tức là 24bit đầu sẻ quy định là NetworkAddress.
  11000000.10101000.01111011.10000100 -- IP address (192.168.123.132)
  11111111.11111111.11111111.00000000 -- Subnet mask (255.255.255.0)

Căn cứ theo Subnet, ta tách ra:

  11000000.10101000.01111011.00000000 -- Network address (192.168.123.0)
  00000000.00000000.00000000.10000100 -- Host address (000.000.000.132)
 • Chia 1 Network lớn thành nhiều Network nhỏ: Bằng cách mượn thêm Bit ở phần địa chỉ Host để chia ra được thêm các địa chỉ Network nhỏ. Ví dụ về chia nhỏ Network thành 4 Network nhỏ: ta mượn 2bit của Octet4 (cuối), subnetmask lúc này là 255.255.255.192 tương ứng 1111111.11111111.1111111.11000000, lúc này Network Address là 26bit và bạn cũng biết là (NetworkAddress = IPAddress AND SubnetMask) và ở Octet4 tính ra có thể vào các trường hợp sau: 00000000 (0), 01000000 (64), 10000000 (128) và 11000000 (192) , tức là Network chia thành 4 Network: 192.168.123.0/26, 192.168.123.64/26, 192.168.123.128/26 và 192.168.123.192/26 với cùng Subnetmask 26: 255.255.255.192. mỗi Network sẻ gồm các giải địa chỉ IP như sau:
  192.168.123.1-62
  192.168.123.65-126
  192.168.123.129-190
  192.168.123.193-254
 • Gộp 2 Network thành 1 để số Host trên 1 Network lớn hơn: ví dụ ta gộp 2 Network 192.168.123.128 và 192.168.123.192, ta nhìn điểm chung ở 2 Subnet này: 10000000 (128) và 11000000 (192) và thấy chỉ cần lấy 25bit cho NetworkAddress, lúc này Network gộp mới là: 192.168.123.128/25
 • Ví dụ khác về Subnetting:

Subsetting

 • Default Gateways: Để giao tiếp các Host giữa các Network với nhau thì ta cần gắn các Router để định tuyến, router nào được chỉ định làm việc đó là 1 Default Gateways.

 1,087 total views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0378029298

DMCA.com Protection Status