fbpx

S7 TiaPortal đọc thời gian thực

realtime
13 / 100

Hướng dẫn nhanh khi bạn cần dùng tới thời gian thực trong PLC s7 1200 S7 1500, Read Local Time S7 Tiaportal- Đọc thời gian thực và các hàm khác về thời gian trong S7 với Tia Portal.

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo