fbpx

G120 kết nối plc siemens S7

G120 s71200 20
85 / 100

1- THIẾT BỊ PHẦN CỨNG MÔ HÌNH

+ PLC S7-1200 1214DC/DC/DC

+ Tia Portal V16 + STARTDRIVE

+ SINAMICS G120 WITH CU250S-2 PN Vector

+ POWER MODULE PM240(SINAMICS G120/S120)

+ MOTOR 1LA7130-4AA10

G120 s71200 1

 

2- CẤU HÌNH PHẦN CỨNG

2.1- G120 CU250S-2 PN Vector

Bước 1: Chọn loại driver

G120 s71200 2

Bước 2: Chọn Power Module

G120 s71200 3

 

Bước 3: Cấu hình thông số motor

G120 s71200 4

 

Xuất hiện một bảng commissioning wizard để cấu hình thông số và kiểu giao tiếp của driver và motor

G120 s71200 5

G120 s71200 6

 

Chọn phương thức truyền thông fieldbus and standard telegram 1, PZD -2/2

G120 s71200 7

 

Chọn tiêu chuẩn motor và nguồn tải cấp

G120 s71200 8

 

Cấu hình chức năng bảo vệ motor (thắng, filter)

G120 s71200 9

 

Cấu hình Motor (Loại motor, phương thức hoạt động, cảm biến nhiệt độ, các thông số cơ bản của motor về tốc độ, dòng, công suất)

G120 s71200 10

 

Cấu hình các thông số quan trọng

G120 s71200 11

 

Kiểm tra các thông số và kết thúc quá trình setting cho motor và driver

G120 s71200 12

2.2- Cấu Hình PLC s7-1200 và setting IP cho hệ thống

Tick vào permit with PUT/GET communication from remote partner

G120 s71200 13

  • Tạo network and assign IP cho hệ thống

G120 s71200 14

2.3- Compile and download parameter configure to PLC and driver

Ta tiến hành compile cho từng thiết bị và download hardware and software to PLC S7-1200 và Driver

3- PROGRAM PLC

Ta sử dụng hàm SinaSpeed để điều khiển tốc độ của động cơ thông qua driver

G120 s71200 15

G120 s71200 16 G120 s71200 17

 

G120 s71200 18 G120 s71200 19

Sau khi viết xong chương trình, ta tiến hành compile and download program xuống PLC.  

  • Sau đó Start VFD để run driver.
  • Nhập Tần số mong muốn vào Speed setpoint to run motor với tần số mong muốn
  • Nhấn Stop VFD để stop driver.
  • Giá trị tần số feedback trả về sẽ được lưu ở giá trị Feedback frequency

G120 s71200 20

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo