List phần mềm Siemens- Cemat, USB MPI, PC Access, PCS7, Logo SoftComfort, EKB, MicroWin, Step7 V5.5, WinCC Flexible, WinCC, Tia V11, V13, V14, V15

0
594

1-Cemat V7.0 SP1:Phần mềm dùng trong nhà máy xi măng, để cài cái này cần phải cài SIMATIC PCS 7 V7.1 trước, Windows XP/Server 2003 operating systems.

2-Driver USB MPI Win7 64 Bit Drive cho cáp MPI USB trên Win 7

3-PC Access S7 200 < Win7

4-PCS7 V7 SP1 WinDow XP, Window Server 2003

5-Siemen LOGO! SoftComfort V7.0.30 Phần mềm lập trình các dòng LOGO Siemens V7.0.3

6-STEP 7 MicroWin V4.0 SP9 Phần mềm lập trình PLC S7 200/ s7 smart Siemens

7-Simatic Step7 V5.5 Phần mềm lập trình S7 300/400 phiên bản cho S7 trước TIA portal

8-WinCC Flexible 2008 Phần mềm thiết kế, lập trình HMI, SCADA, sau này nâng cấp thành WinCC Advandced trong TIA

9-SIMATIC WinCC flexible 2008 SP5 window 10

10-SIMATIC PC Adapter USB Drivers Win 10 64bit

11-WinCC 7.2 Phần mềm thiết kế và chạy SCADA Siemens, sau này phát triển thành WinCC Professional trong TIA

12-WinCC 7.4 Phần mềm thiết kế và chạy SCADA Siemens, sau này phát triển thành WinCC Professional trong TIA

13-STEP 7 Professional V11.0 SP2 Tia V11 Sp2 Step 7 dùng lập trình PLC, HMI

14-Tia Portal Step7 Professional V13 Tia V13 Step 7 dùng lập trình PLC, HMI

15-Tia Portal Step7 Professional V13 Sp1 Tia V13 Sp1 Step 7 dùng lập trình PLC, HMI

16-WinCC Profestional V14 Tia V14 WinCC dùng lập HMI, WinCC runtime V14

17-Step7 Professional & WinCC V15.1 x64 Tia V15.1 lập trình PLC, HMI, Runtime

18-Sim_EKB_2020_02_29 License keys cho tất cả dòng Siemens, phiên bản mới nhất tới thời điểm post bài này.

19-Logo!Soft Comfort V8.1 64Bit Phần mềm lập trình các dòng LOGO Siemens V8.1

20-TIA PORTAL V16 STEP7 & WINCC TIA V16 Tia V16 lập trình PLC, HMI, Runtime

21-S7-PLCSIM Advanced V3.0 Phần mềm giả lập S7 1500 chuyên nghiệp V3.0

22-SIMATIC_S7-PLCSIM_V16 Phần mềm mô phỏng S7 basic cho Tia V16

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here