fbpx

Định tuyến OSPF- Open Shortest Path First

0
Sử dụng Area ID, các mạng cùng area Id thì kết nối được với nhau Giao thức Linkstate: trao đổi trạng thái giữa...

Định tuyến trong Router và cách thức R.I.P

0
Video chỉ dẫn định tuyến tính manual: ip route 192.168.1.1 255.255.255.0 g0/0 Sử dụng R.I.P version 2 để trao đổi bảng định tuyến...

Cấu hình Router Basic và cách reset password

0
Kết nối: Trực tiếp bằng dây console Kết nối qua TCP/IP qua Telnet (không mã hóa) hay SSH (giao tiếp có mã hóa) bằng...

Bảo mật Port trên thiết bị

0
Cho phép bạn gán bảo mật cho 1 port trên Switch, Enable chức năng Port Security: Configure terminal interface fastethernet 5/12: chọn port 5/12 ...

VLan- Vitural Lan Mạng Lan ảo

0
Tất cả các thiết bị kết nối tới Switch, hay nói cách khác tất cả các cổng trên Switch được quy định là chung...

Note vài thứ mới làm quen Switch Mạng Cisco

0
Layer 2: chỉ cho phép định tuyến mạng LAN, tức là gửi nhận thông tin thông qua địa chỉ MAC Layer 3: Cho phép định...

Hiểu về địa chỉ IPv4

0
Ipv4 =32bit=octet1.octet2.octet3.octet4, mỗi octet gồm 8bit. Địa chỉ IP được chia ra = Network ID + Host ID Network ID: Xác lập bởi...