fbpx
Sao lưu phục hồi thẻ nhớ S7

Khi bạn muốn sao lưu, hay phục hồi 1 cái thẻ nhớ S7 300, chỉ [...]

Sim EKB Install

Download Sim_EKB_Install_2021_06_01 Phiên bản ra ngày 1/6/2021 mới nhất tới thời điểm hiện tại, bộ [...]

1 Comment

Download GX Works3

Phiên bản nâng cấp mạnh mẽ từ GX Developer và ôm lun GXWorks2 Lập trình [...]

Tia Portal Siemens- V11-V13 to V15.1, V16

Tia Portal- Totally Integrated Automation Portal là phần mềm Siemens phát triển tích hợp tất [...]

Định tuyến OSPF- Open Shortest Path First

Sử dụng Area ID, các mạng cùng area Id thì kết nối được với nhau [...]

Định tuyến trong Router và cách thức R.I.P

Video chỉ dẫn định tuyến tính manual: ip route 192.168.1.1 255.255.255.0 g0/0 Sử dụng R.I.P [...]

Cấu hình Router Basic và cách reset password

Kết nối: Trực tiếp bằng dây console Kết nối qua TCP/IP qua Telnet (không mã [...]

Bảo mật Port trên thiết bị

Cho phép bạn gán bảo mật cho 1 port trên Switch, Enable chức năng Port [...]

S7 TiaPortal đọc thời gian thực

Hướng dẫn nhanh khi bạn cần dùng tới thời gian thực trong PLC s7 1200 [...]

TiaPortal lập trinh PLC cho người mới bắt đầu

Video chỉ dẫn nhanh và cơ bản để bắt tay vào 1 dự án với [...]

Contact Me on Zalo