fbpx

Sim EKB Install 2020.02.29

Ra đời 2020.02.29 Hỗ trợ tới TIA Portal v16 và nhìu app mới với 3378 Keys

PCS7 v8.0, TIA Poprtal, WinCC and key9999…..

Phát triển bởi http://www.plcforum.uz.ua dành cho nghiên cứu và học tập

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0378029298