fbpx
WebUX trong SIMATIC WinCC Pro Tia Portal

#WebUX WinCC Pro có các options sau để sử dụng bạn cần mua license cho [...]

Thư viện MQTT client cho S7 1200, S7 1500

MQTT là 1 giao thức hoạt động theo cơ chế publish và subscribe ở lớp [...]

2 Comments

Project mẫu PLC S7 300 gửi Email

Share source code plc siemens gửi Email tự động qua kết nối UDP với các [...]

TP900 SEND EMAIL GMAIL- Cấu hình HMI Siemens gửi Email

Video chỉ dẫn bạn chi tiết cách cấu hình gửi Email với HMI TP Comfort, [...]

Phần mềm thiết kế, cấu hình mạng với thiết bị Cisco

Phần mềm cấu hình, mô phỏng, thiết kế mạng chuyên nghiệp của Cisco, note lại [...]

Cấu hình VPN Server giao thức PPTP cho Router nhà bạn để kết nối máy tính từ xa qua mạng LAN VPN

Cấu hình VPN Server giao thức PPTP cho Router nhà bạn để kết nối máy [...]

Các giao thức trong VPN và cấp độ bảo mật

Note vái thứ về VPN ( virtual private network) cho ae mới tìm hiểu, Giao [...]

Webserver S7 1200-1500 Project Demo

Nếu hệ thống hay máy của bạn không có giao diện giám sát, điều khiển, [...]

10 Comments

Định tuyến OSPF- Open Shortest Path First

Sử dụng Area ID, các mạng cùng area Id thì kết nối được với nhau [...]

Định tuyến trong Router và cách thức R.I.P

Video chỉ dẫn định tuyến tính manual: ip route 192.168.1.1 255.255.255.0 g0/0 Sử dụng R.I.P [...]

Contact Me on Zalo