fbpx

WebUX trong SIMATIC WinCC Pro Tia Portal

wincc webux usecase management retusche ecirgbv2
73 / 100

#WebUX

WinCC Pro có các options sau để sử dụng bạn cần mua license cho nó:

WinCC Engineering V15.1 – Options

 • WinCC Audit
 • WinCC DataMonitor
 • WinCC Redundancy
 • WinCC Sm@rtServer
 • WinCC Server / WinCC Client
 • WinCC WebNavigator
 • Web UX
 • Process Historian and Information Server

Bài viết này chia sẻ về option WebUX, một công cụ giúp bạn kích hoạt chế độ IoT từ SCADA nhanh chóng. Giám sát điều khiển bảo mật từ bất cứ đâu có internet với máy tính, hay smart phone của bạn.

1- Tổng quan:

WebUX cung cấp giải pháp IoT giúp điều khiển giáp sát hệ thống trên nền Web Browser độc lập qua kết nối HTTPS, bảo mật SSL. Về cơ bản ta sẻ thấy Webux giống Webnavigator ở việc toàn bộ giao diện WinCC runtime được view trên các Web Browser, Tuy nhiên có các khác biệt sau giúp WebUx linh hoạt hơn rất nhiều:

WebUX

WebNavigator

Kết nối dựa trên nền Web Browser thông thường

 Dựa trên ActiveX của Microsoft

Dùng Web browser nào cũng được

Chỉ dùng với Microsoft Internet Explorer

Runs trên nhiều loại thiết bị, không phụ thuộc hệ điều hành: tablets, PCs và smart phones…

Chỉ chạy trên Window máy tính

Không cần cài đặt gì trên Client

Phải cài wincc webnavigator trên máy tính

User hiện hữu là truy nhập được

Admin mới cài được

Webux hỗ trợ hiện thị các hình ảnh, object với HTML5″ và “SVG” được update lên từ WinCC runtime Server

Lượng Client kết nối tới máy Server phụ thuộc vào cấu hình Server, lượng hình ảnh, code script…. của thiết kế.

WebUx là 1 options nên cần mua license và Liscense WebUx cũng giới hạn ở số lượng client để đảm bảo kết nối ổn định, tối đa license hỗ trợ 100 clients.

2- Cài đặt WebUX

2-1. License:

WebUX clients license quản lý bởi automation license tại máy tính Server chạy WinCC Runtime, nển chỉ cần mua và transfer vào máy Server.

Tại các client từ các web browser không cần cài đặt hay license gì thêm.

WebUX license có các kiểu sau:

 • WebUX license Monitor: chỉ giám sát
 • WebUX license Operate: Giám sát và điều khiển

Đóng gòi license theo 1, 3, 10, 30 và 100 clients truy cập cùng lúc, nếu vượt quá số lượng thì các client khác không truy cập vào được.

Về giá cả thì tới thời điểm này license cho monitor 3 clients là tầm 40tr. Ko rẻ chút nào nhỉ,

2-2. Yêu cầu cấu hình phần cứng và phần mềm:

WebUX server: Operating system

Software

Configuration

Remarks

Windows 7

Professional Service Pack 1

Enterprise Service Pack 1

Ultimate Service Pack 1

Standard installation

64-bit

Only a limited number of connections is possible.

Windows 10

Professional 1703

Enterprise 1703

Enterprise 2016 LTSB

Standard installation

64-bit

Only a limited number of connections is possible.

Windows Server 2008 R2

Standard Service Pack 1

64-bit

Windows Server 2012 R2

Standard

64-bit

Windows Server 2016

Standard

64-bit

Phần mềm yêu cầu:

Version / setting

Relevant for

Remarks

Web browser

The browser must support HTML5.

WebUX client / terminal

WebUX có thể dùng bất cứ web browser nào hỗ trỡ HTML5 như: Chrome, Firefox, Internet Explorer hay Safari.

TIA Portal version

V15

WebUX server

WebUX server co hỗ trợ như 1 options của V14.

SIMATIC Logon version (optional)

SIMATIC Logon V1.5 SP3

User được phép cài

Administrator

WebUX server

User rights for operation

Default user rights

WebUX client

WebUX server

Microsoft Internet Information Service (IIS)

WWW Services > Common HTTP Features:

 • HTTP error
 • HTTP redirect
 • Default document
 • Static content

WWW Services > Performance Features:

 • Compression of dynamic content
 • Compression of static content

WWW Services > Application Development Features (only for Windows Server 2012, Windows Server 2016):

 • WebSocket protocol

WebUX server

Active Microsoft Internet Information Service (IIS) trong Wondow feature

Enable IIS.

2-3. Cài đặt WebUx Server

Cài đặt bình thường từ đĩa CD hay phần mềm trên máy, nhớ chọn  SIMATIC WinCC Runtime Professional và SIMATIC WinCC/WebUX khi cài đặt

2-4. WebUX Configurator

Dùng cấu hình WebUX Website trên WebUX Server để các client kết nối tới thông qua HTTPS

Khi mà Wincc Pro Runtime và WebUX đã được cài thì WinCC WebUX Configurator opens, vào Window Menu để mở và cấu hình:

Siemens Automation >Tools > HMI Tools > SCADA WebUX Configuration manager, cấu hình:

 • Cấu hình the Microsoft Internet Information Service
 • Cấu hình WebServer
 • Cấu hình SSL certificate for HTTPS
 • Cấu hình thư mục Virtual

SCADA WebUX Configuration manager

Nhấn Apply configuration để thiết lập WebUX:

 • Đặt tên Web
 • Port cho HTTPS mặc định là 443
 • Lựa chọn IIS certificate của Server
 • Nếu tạo mới thì chọn Create a new website, update ở 1 thư mục khác thì dùng create a vitual directory

SCADA WebUX Configuration manager 3 1

2-5. Cấu hình bảo mật: SSL certificate cho HTTPS connections

Để cải thiện vấn đề bảo mật WebUX yêu cầu kết nối HTTPS  với SSL certificate cho WebUX server.

Các bạn có thể gõ google tìm hiểu về SSL certificate và tạo riêng cho server của bạn dễ dàng nhé.

3- Các tính năng khi giám sát qua WebUX

Các hạn chế:

 • WebUX lấy theo default design của thiết kế WinCC Pro, do đó các design hiệu chỉnh lại sẻ không hiển thị
 • Một số functions sẻ không hiển thị trên WebUX như: system diagnostics viewuser display…
 • Không hỗ trợ face plate hiển thị (ec, ec 😀 khổ đời ae làm job lớn)
 • Không hỗ trợ chạy C-Script
 • Hỗ trợ hạn chế chạy code VB-Script
 • Không hỗ trợ hiển thị các Object sau: Object events, print function, central color palette and design settings, “Tooltip text”, hình nền không hiển thị, cấu hình ngôn ngữ không hỗ trợ, Symbol library không hỗ trợ hiển thị

Lưu trữ và truy xuất file online:

 • Thư mục lưu trữ: C:\inetpub\wwwroot\siemens\WebRH\public\<folder>
 • Gọi thư mục qua WebUX: https://<server name>/<folder>/<file name>

Ví dụ file WinCC.pdf lưu trong thư mục con WebUXFiles thì:

 • Thư mục lưu trữ: C:\inetpub\wwwroot\siemens\WebRH\public\WebUXFiles
 • Truy xuất file qua WebUX: https://localhost/WebUXFiles/WinCC.pdf

Folder mà tất cả các User đều truy cập vào được: C:\inetpub\wwwroot\siemens\WebRH\public

System functions với WebUX

System function

Status

Support in VB scripting

Comment

ActivateScreen

available

available

ActivateScreenInCurrentScreenWindow

available

not available

ActivateScreenInScreenWindow

available

available

DecreaseTag

available

available

ExportImportUserAdministration

not available

not available

GetLocalScreen

not available

not available

GetParentScreen

not available

available

GetParentScreenWindow

not available

available

GetPLCMode

not available

not available

GetTag

not available

not available

IncreaseTag

available

available

InverseLinearScaling

available

available

InvertBit

available

available

InvertBitInTag

available

available

IsUserAuthorized

not available

not available

LinearScaling

available

available

LookupText

available

available

ResetBit

available

available

ResetBitInTag

available

available

SetBit

available

available

SetBitInTag

available

available

SetLanguage

available

available

SetPropertyByConstant

available

available

SetPropertyByProperty

available

available

SetPropertyByTag

available

available

SetPropertyByTagIndirect

available

available

SetPropertyOfCurrentWindow

available

not available

SetPropertyOfCurrentWindowByProperty

available

not available

SetPropertyOfCurrentWindowByTagIndirect

available

not available

SetScreenKeyboardMode

not available

not available

No virtual keyboard is available for WebUX.

SetTag

available

available

SetTagByProperty

available

available

SetTagByTagIndirect

available

available

SetTagIndirect

available

available

SetTagIndirectByProperty

available

available

SetTagIndirectByTagIndirect

available

available

SetTagWithOperatorEvent

available

available

ShowBlockInTIAPortalFromAlarm

not available

not available

TIA Portal cannot be opened on a client.

ShowLogonDialog

not available

not available

The login window is displayed automatically when you connect.

ShowPLCCodeViewFromAlarm

not available

not available

The PLC code view is not available for WebUX.

StartProgram

not available

not available

StopRuntime

not available

not available

4- Cấu hình WinCC screens cho WebUX

 • Active IIS on Windows 7 and Windows 10, lưu ý win7 hay win10 giới hạn ở 10 connections
 • Project name không dùng các ký tự: . , ; : ! ? ” ‘
  + = / \ @ *
  [ ] { } < >
  space

SCADA WebUX Configuration manager 4

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo