fbpx

Phần mềm thiết kế, cấu hình mạng với thiết bị Cisco

Phần mềm cấu hình, mô phỏng, thiết kế mạng chuyên nghiệp của Cisco, note lại để nhớ thui nhé:

  • Thiết lập các Network ảo
  • Experiment while building, managing & securing infrastructures
  • Mô phỏng và giám sát thực tế, real time
  • Apply skills with labs & interactive activitiescisco

 1,537 total views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status