fbpx

Download WinCC Unified mới nhất, tìm hiểu sử dụng WinCC Unified

simatic wincc unified tia portal v16
87 / 100

1. WinCC Unified Là Gì?

 • WinCC Unified là phần mềm hỗ trợ bạn thiết kế HMI , SCADA hoặc từ PLC S7 1500 giao diện điều khiển giám sát qua Web linh hoạt, dễ dàng và rất thân thiện.
 • WinCC Unified là một package riêng trong gói TIAPortal V16, nó hoàn toàn mới mẻ và khác biệt với WinCC Advanced, WinCC Pro….
 • Platform:
  • Tích hợp với CPU S7 1500 là “Views of things”,
  • Với HMI là các dòng HMI mới Series “SIMATIC HMI Unified Comfort Panel”,
  • Với máy tính PC runtime (runtime trên PC là Webbrowser luôn),
  • Và thiết bị tích hợp Industrial Edge của Siemens có support.
 • License: có license cho ES (thiết kế), Runtime (chạy local máy tính) và client (cấu hình số lượng client kết nối tới)
 • Phát triển trên nền tảng Web với HTML5, SVG và JavaScript, dễ dàng kết nối với hệ thống hay môi trường IT khác
 • Một số đặc tính nổi bật:
  • Có sẵn các template winzard giúp bạn cấu hình các components nhanh và rất đẹp
  • Với các client thì chỉ cần Web browser thông thường là được, không cần cài gì thêm phức tạp
  • Hỗ trợ sâu JavaScript, một lơi thế cho bạn nào rành JavaScript
  • SVG graphics giúp thiết kế linh hoạt hơn, kéo co các kiểu
  • Phần quản lý data, alarm, lưu trữ và export report linh hoạt hơn rất nhiều so với các bản WinCC trước đây
 • Database: Microsoft SQL hoặc SQlite
 • Phiên bản mới nên Siemens sẻ có nhiều Update, các bạn sau khi cài có thể vào trang support của siemens để tải về các bản update. Mới nên có thể chưa tối ưu, hi vọng ko tệ như tia v12 ngày xưa mới ra lỗi từa lừa

2. Ngó qua bộ ToolBox của nó:

 • Có hỗ trợ User data Type
 • Hỗ trợ User Faceplate  trong Common Data và lôi ra qua Faceplate Container để tương thích web responsive nhé,
 • Có lun cả Popup Window thật tuyệt

wincc unified v16 2

3. DOWNLOAD

Lưu ý là WinCC unified không cài chung được với WinCC Profestional, do đó bạn có thể thấy bản sau tài về cài gồm:

Tia V16: Tia Portal V16 Step 7 Pro, Tia Portal V16 Step 7 Safety, WinCC Advanced, WinCC Unified

Bản tải TIA_POrtal_STEP7 PRO-Safety- WINCC Adv-UNIFIED V16

Tia V17: 

Bản tải TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Adv_Unified_V17

4. CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT

4.1- Máy tính yêu cầu:

Phần cứng Yêu cầu
Processor type
x64 processor, recommended Intel Core i3 or better
for small applications also Intel Atom or Intel Celeron
RAM 4 GB
Free disk space 10 GB, 8GB CF

4.2- Window yêu cầu:

Cấu hình Diễn giải
Windows 10 Pro Windows 10 Pro Version 1809
Windows 10 Pro Version 1903
64-bit
Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise Version 1809
Windows 10 Enterprise Version 1903
Windows 10 IoT Enterprise
LTSB (Test for IPC)
Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Windows Server 2012 R2 StdE
Windows Server 2016 Standard
Windows Server 2019 Standard
Full installation 64-bit
Ports
 • HTTP: 80
 • HTTPS: 443
 • TIA administrator: 8888

Virtualization

 • VMware ESXi 6.5 or higher
 • VMware Workstation 12.5.5 and  VMware Player 12.5.5
 • VMware Workstation 15.0.2 and VMware Player 15.0.2 or higher
 • Microsoft Hyper-V Server 2016  or higher

4.3- Client yêu cầu các web browser hỗ trợ html5

Hệ điều hành (client) Yêu cầu Web browser
Microsoft Windows Google Chrome (preferred)
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Android Google Chrome (preferred)
Firefox
Edge
iOS, Mac Safari (preferred)
Google Chrome
Firefox
Microsoft Edge

4.4- Trước khi cài đặt phiên bản này, chúng ta cần lưu ý active các tính năng sau của Window: vào  “Control Panel” >> “Programs” >> “Turn Windows features on or off”

Click chọn cài tối thiểu các tính năng sau:

Web Management Tools 

  • IIS Management Console

World Wide Web Services  > Application Development Features

  • .NET Extensibility 3.5 and 4.6 or higher
  • ASP
  • ASP.NET 3.5 and 4.6 or higher
  • ISAPI Extensions
  • ISAPI Filters

World Wide Web Services > Common HTTP Features 

  • Default documents
  • Directory browsing
  • HTTP errors
  • Static content

World Wide Web Services > Health and Diagnostics 

  • HTTP Logging

World Wide Web Services  > Performance Features

  • Static content compression

World Wide Web Services > Security

  • Request filtering

4.5- Sau khi cài xong các tính năng này nhớ Restart lại máy

4.6- Vào cài đặt như Video

4.7- Xong và thử Project đầu tay theo Video

simatic wincc unified tia portal

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo