Quy định màu dây trong dấu nối Tủ điện, thi công điện theo tiêu chuẩn

0
105

1- Theo tiêu chuẩn National Electrical Code (NEC) – USA

2- Theo tiêu chuẩn Europe including UK (IEC):

3- Theo tiêu chuẩn Canada: Canadian Electrical Code (CEC)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here