fbpx

Download Tia Portal V15.1

70 / 100

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về phần mềm Tia Portal qua bài viết: https://plctab.com/tia-portal-siemens-v11-v13-v15-v16/

DOWNLOAD TIA V15.1

Download PLC SIM V15.1 để mô phỏng PLC

Một số lưu ý khi lựa chọn cấu hình máy tính phù hợp để dùng phần mềm này:

 Phần cứng/phần mềm  Yêu cầu
 Processor  Intel® Core™ i5-6440EQ (up to 3.4 GHz)
 RAM  16 GB (min. 8 GB, 32 GB for large projects)
 Hard disk  SSD with 50 GB free storage space
 Network  1 Gbit (for multi-user)
 Monitor  15.6″ Full HD Display (1920 x 1080 or more)
 Hệ điều hành  Windows 7 (64-bit)
 • Windows 7 Home Premium SP1 *
 • Windows 7 Professional SP1
 • Windows 7 Enterprise SP1
 • Windows 7 Ultimate SP1

Windows 10 (64-bit)

 • Windows 10 Home Version 1709, 1803 *
 • Windows 10 Professional Version 1709, 1803
 • Windows 10 Enterprise Version 1709, 1803
 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
 • Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB
 • Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB

Windows Server (64-bit)

 • Windows Server 2012 R2 StdE (full installation)
 • Windows Server 2016 Standard (full installation)

*only for Basic Edition

 

Tải bản Update Tia V15.1:

Tia portal v15.1 WinCC Pro runtime không kết nối S7 1200 PLCSIM được?

tia portal 2 tia portal

 1,298 total views

0378029298

DMCA.com Protection Status