Tự học PLC, HMI- Phần 7- HMI tag kết nối PLC- Symbolic, Absolute, Byte, Word, User DataType

61 / 100
tu hoc plc hmi tia portal

Khai báo HMI tag

1- Mục đích:

Để kết nối dữ liệu với các PLC, việc tối ưu hay triển khai dự án nhanh hay chậm yếu tố này quyết định khá nhiều

2- Các kiểu khai báo HMI tag

Bài HMI tag trong khóa học Lập trình HMI giúp bạn hiểu rõ cách liên kết tag PLC và HMI qua các kiểu: Symbolic, Absolute, Byte, Word, User DataType

    • Tag Symbolic là gì? Absolute là gì? khi nào dùng Symbolic, khi nào dùng Absolute?
    • Khai báo tag theo nhóm kiểu Byte, Word hay Int như thế nào?
    • Cách sử dụng User DataType trong khai báo HMI tag?

3- Video chỉ dẫn

Video sẻ chỉ dẫn chi tiết để bạn nắm bắt được các kiểu HMI tag và cách khai báo

 763 total views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *