Tự học PLC, HMI- Phần 5 Sử dụng khối hàm FC, FB để tạo đối tượng hay chương trình con- Tìm hiểu Optimized hay Non-Optimized

57 / 100
tu hoc plc hmi tia portal

Sử dụng khối hàm FC, FB để tạo đối tượng hay chương trình con- Tìm hiểu Optimized hay Non-Optimized

  • Bài học giúp bạn biết được cách xây dựng 1 đối tượng hay chương trình con với hàm FB hay FC
  • Khác biệt của FB và FC
  • Hiểu về Optimized hay Non-Optimized của các khối hàm trong Tia portal

 

Loading

One thought on “Tự học PLC, HMI- Phần 5 Sử dụng khối hàm FC, FB để tạo đối tượng hay chương trình con- Tìm hiểu Optimized hay Non-Optimized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *