Tự học PLC, HMI- Phần 8 HMI Faceplate và Popup- Hướng dẫn chi tiết

65 / 100
hmi excell

1- Popup

Popup được HMI siemens hỗ trợ để tạo ra các cửa sổ phụ giúp điều khiển hệ thống thuận tiện và bắt mắt.

2- FacePlate

Faceplate giúp bạn đóng gói giao diện, dùng tạo ra thư viện các đối tượng hiển thi hay popup điều khiển. Các bạn chỉ cần tạo 1 lần và dùng nhiều nơi, khi chỉnh sửa thì chỉ sửa faceplate và update lên là được. Faceplate giúp tối ưu việc thiết kế với hệ thống có nhiều đối tượng.

3- Video luyện cùng bạn:

 889 total views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *