Cách chọn UPS với bảng tính Excell chuyên dụng

chon ups
60 / 100

Bảng tính dựa trên các thông số nhập vào của hệ thống như:

  • Số lượng thiết bị, công suất, thời gian sử dụng
  • Thời gian bạn muốn lưu trữ cho hệ thống khi bị mất điện
  • Nhiệt độ môi trường
  • Kiểu Acqui và kiểu nối bạn chọn
  • ..

Dựa theo các thông số nhập vào, bảng tính cho ra kết quả UPS bao nhiu KVA, Acqui bao nhiêu Amp.Hr

TẢI VỀ BẢNG TÍNH EXCEL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version