Các công thức tính toán điện ước lượng nhanh hay sử dụng

tinh uoc luong dien
50 / 100

Các phép tính có thể áp dụng để ước lượng nhanh một số thông số, tất nhiên không chính xác 100% như tài liệu thiết bị đính kèm được, nhưng sẻ khá sát và nằm trong tầm chấp nhận. Giúp bạn dễ nhớ và áp dụng nhanh ở 1 số tình huống cần.

1- Cáp điện:

 • Với dây 30mm2 trợ xuống: 1mm2 tải được 4A, ví dụ dây 6mm2 thì tải max =6×4=24A. Tuy nhiên cũng có nơi dùng hệ số 3 hay 5.
 • Dòng ngắn mạch max cho cáp kA, Isc=(0.094 x [tiết diện dây mm2])/ √ thời gian ngắn mạch (Sec)
 • Bán kính uốn tối thiểu cho cáp động lực = 20 x [đường kính cáp]
 • Bán kính uốn tối thiểu cho cáp điều khiển = 10 x [đường kính cáp]

2- Động cơ:

 • Ước lượng dòng motor 1 phase 7A/Hp
 • Ước lượng dòng motor 3 phase 1.25A/Hp
 • Dòng full tải của Motor 3 Phase = HPx1.5
 • Dòng full tải của Motor 1 Phase = HPx6
 • Dòng không tải của Motor 3 Phase = 30% của Full tải
 • Dòng tải full của hệ thống ước lượng =1.39xKVA (tải 3 Phase 415Volt) = 1.74xKw (tải 3 Phase 415Volt)

3- Điện trở:

 • Theo NEC 1985 tiêu chuẩn trở nối đất  <5Ω
 • Điện áp đo giữ trung tính và nối đất nên là <=2 Volts
 • Điện trở giữa trung tính và nối đất <=1Ω

4- Biến áp

 • Tính nhanh dòng tải max của biến áp = KVA x 1.4
 • Capacitor Current (Ic)=KVAR / 1.732xVolt (Phase-Phase)
 • Trạm 500kVA cho tải 99KW, 1250kVA cho 150KW

5- Máy phát Diesel

 • Máy Phát Diesel thường thì tạo ra 3.87 Units (KWH) tiêu thụ 1 Litter Diesel
 • Không gian để máy phát Diesel tối thiểu 56m2 cho máy 25 tới 48KW, 65m2 cho máy 100KW
 • Quy định tiếng ồn do máy phát diesel nên <75dBA @ 1meter
 • Bồn chứa dầu cho máy diesel không nên lớn hơn 990 Litter/ máy

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version