Tự học factory io với S7 1200

factory io 21
71 / 100

Khóa học khá ngắn gọn giúp bạn sử dụng được Factory IO nhanh chóng

Factory IO là một phần mềm thiế kế và mô phỏng trực quan các hệ thống điều khiển tự động hóa theo cách trực quan nhất. Phần mềm có thể giao tiếp gần như với mọi PLC. Với bộ thư viện phong phú, phần mềm Factory IO mô phỏng được các hệ thống, đối tượng thông dụng trong hệ thống tự động hóa dưới dạng 3D.

Nội dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version