Tia portal v15.1 WinCC Pro runtime không kết nối S7 1200 PLCSIM được?

tia portal
70 / 100

Nhiều bạn hỏi tại sao Tia portal v15.1 WinCC Pro runtime không kết nối S7 1200 PLCSIM được?

Để giải quyết vần đề này bạn load bản Update mới nhất của Tia V15.1 về để update lên nhé, trong các phiên bản update có fixed phần này để anh em dễ dàng mô phỏng kết nối WinCC Pro RT với S7 1200 PLCSIM

Tải bản Upfate Siemens

Tải bản update GoogleDrive

Tải về Tia Portal V15.1

Download Tia Portal V15.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version