Giải pháp cân, đo mức nhiều điểm giá rẻ

tanksmonitor
65 / 100

Trong các hệ thống yêu cầu cân nhiều điểm hay đo mức của nhiều bồn, việc sử dụng cảm biến đo mức hay các đầu cân riêng biệt tốn rất nhiều chi phí.

SWOMO có giải pháp giá rẻ với bộ RW-ST05D hỗ trợ kết nối 5 loadcell hay 5 thiết bị đo có tín hiệu mV/V, đầu ra là RS485 Modbus RTU dễ dàng lấy dữ liệu để điều khiển và giám sát 5 điểm đo dễ dàng

Giái pháp 1: kết nối RW-ST05D tới PLC, PLC kết nối điều khiển hệ thống và hiển thị lên máy tính

Giái pháp 2: kết nối RW-ST05D tới máy tính, viết phần mềm giám sát, lưu trữ dữ liệu

Đầu cân 5 kênh Loadcell độc lập RW-ST05D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version