fbpx

Set PG/PC interface empty, không có gì?

set pg pc not work 6
79 / 100

Note lại theo chỉ dạy của các chuyên gia siemens, vấn đề Set PG/PC interface empty trống trơn, không có driver nào tồn tại là do Service “S7DOS Help Service”

set pg pc not work 1

  • Kiểm tra service này trên máy tính trong thư mục: Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\s7oiehsx64.exe

set pg pc not work 4

  • Tạo service bằng lệnh sc trong cmd: sc.exe create “s7DOS Help Service” binPath=”C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\s7oiehsx64.exe”
  • Sau khi tạo Service, ta vào service để kích hoạt nó thành Automatic Mode

set pg pc not work 5

 

Kết quả:

set pg pc not work 3

Nếu vẫn không được nữa thì cài lại nhé 😀

 

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo