Web HMI Siemens- kích hoạt mini web server cho HMI

hmi web
64 / 100

Các dòng HMI Comfort Panel Siemens hỗ trợ tính năng web Server sẵn, bạn chỉ cần kích hoạt nó lên là sử dụng.

1- Mục đích:

Thường thì dữ liệu lưu trên HMI: thẻ nhớ, USB… nếu khoảng cách hay chỗ để bạn vào tận HMI để lấy dữ liệu quá bất tiện thì Web sinh ra giúp bạn lấy dữ liệu từ xa.

Bạn cũng có thể kiểm lỗi, điều khiển HMI với tính năng mini web server này

2- Cách kích hoạt:

Bước 1: Khi đổ chương trình xuống nhớ kích hoạt HTML page

Bước 2: vào operator panel của HMI, nhấp mở “WinCC Internet Settings” vào WebServer và chọn như sau:

Bạn có thể vào User Administration để tạo user và password để đăng nhập vào giao diện Web

3- Truy cập và sử dụng:

Sau khi cấu hình xong bạn Restart lại màn hình và truy cập theo địa chỉ IP màn hình là vào web được, lưu ý là truy cập theo http:// nhé, ví dụ IP của HMI là 192.168.1.21 thì truy cấp theo link: http://192.168.1.21

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version