Quy định màu dây trong dấu nối Tủ điện, thi công điện theo tiêu chuẩn

277 480 Volt AC Wiring Color Codes in USA
60 / 100

1- Theo tiêu chuẩn National Electrical Code (NEC) – USA

2- Theo tiêu chuẩn Europe including UK (IEC):

3- Theo tiêu chuẩn Canada: Canadian Electrical Code (CEC)

4- Việt nam vẫn thường áp dụng theo tiêu chuẩn Europe including UK (IEC) (trước 2004):

Điện AC

  • L1 Đỏ
  • L2 Vàng
  • L3 Xanh Dương
  • Trung tính N: Đen

Điện DC:

  • L+ Nâu
  • L- Xám trắng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version