fbpx

S7 Connection- Put & Get Demo Project

put and get
66 / 100

1- Tổng quan

Việc kết nối các plc S7 qua giao thức Profinet khá phổ biến và đơn giản nhờ phương thức PUT and GET quen thuộc, các bạn có thể load Project mẫu này về để ngâm cứu nhé!

S7 Connection- Put & Get có sẵn thư viện Put và Get dùng để cầu hình truyền (Put) và nhận (Get) data giữ các PLC S7 với nhau, hoặc với các Controller khác hỗ trợ Put & Get

2- Thư viện Put & Get

Trong mục Communication -> S7 Communication và lôi Put and Get ra nhé, Put là ghi dữ liệu xuống PLC khác, Get là lấy dữ liệu từ PLC khác lên

put and get 1

3- Lưu ý cài đặt phần cứng

Phần cứng tất nhiên nhớ sét Pertmit Put and Get trong Hw config nếu có

Put and Get 6

4- Thiết lập S7 Connection

Vào Connecttion chọn S7 Connection, kéo thả để thiết lập các kết nối S7 Connection

put and get 2

put and get 3

5- Cấu hình cho lệnh Put và Get

Lưu ý gán ID thì nếu bạn online được tới các PLC partner, chỉ cần nhất vào biểu tượng kết nối trên khối hàm ở góc và trỏ tới PLC cần Put hay Get là ID sẻ tự động Update lên chính xác, thay vì mò mẫm tự viết vào dễ nhầm nhé

Gán con trỏ và vùng nhớ kết nối thì lưu ý 2 bên PLC phải khớp nhau thì mới không báo lỗi

put and get 4 Put and Get 5

6- Trải nghiệm kết quả

Tải bài mẫu về và Simulation để kiểm chứng kết quá nhé

GetPut0 GetPut1 GetPut2 GetPut3

7- Tải về chương trình mẫu

S7 Connection Put And Get Demo

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo