fbpx

Note vài so sánh MCB và MCCB

image 12

MCB và MCCB tương tự nhau, cả hai đều là bộ ngắt mạch điện áp thấp được tạo ra để đáp ứng tiêu chuẩn IEC 947

image 12
TT MCB MCCB
1 Thiết kế nhỏ, tép ghép nhau Thiết kế nguyên khối
2 Dòng thường chịu được tới 100A Dòng thường chịu được tới 2500A
3 Dòng thiết kế thường tới 63A Dòng thiết kế thường tới 630A
4 Không Trip được từ xa Gắn cuộn shuntrip để trip từ xa được
5 Không điều chỉnh dòng tải được Thường có chỉnh được dòng tải
6 Dập hồ quang kém Dập hồ quang tốt hơn
7 Ics, Icu thấp Ics, Icu cao
8 Đóng cắt tối đa thường tới 7500 lần Đóng cắt tối đa thường tới 10000 lần

Icu (Ultimate short-circuit breaking capacity– Dòng ngắn mạch lớn nhất mà MCCB chịu được mà không bị hỏng trong vòng 1 giây)

Ics <=Icu (Operating short-circuit breaking capacity-Dòng ngắn mạch khiến MCB trip để bảo vệ, Ics thường = 25/50/75%Icu)

Nguyên lý ngắt như nhau: thanh lưỡng kim nóng co lại, đá tiếp điểm trip

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo