fbpx

ServoPack- chế cáp YS-11PC kết nối máy tính và cài đặt servo SGDA, SGDB với SigmaWin Plus 5.75

sigmawin 3
23 / 100

Để chế cáp nhanh và thuận tiện các bạn nên dùng đầu Dp đấu nhanh với Terminal theo Link DP9

Phần mềm SigmaWinPlus575.zip áp dụng cho các dòng Servo:

SGDA, SGDB, SGDF Sigma Mini, SGDH Sigma II, SGDS, SGLF Series, SGLG Series, SGLT Series, SGM, SGMAH Sigma II, SGMAV Sigma-5, SGMB, SGMBH Sigma II, SGMCS Direct Drive, SGMG, SGMGH Sigma II, SGMGV Sigma-5, SGMJV Sigma-5, SGMM Sigma Mini, SGMP, SGMPH Sigma II, SGMS, SGMSH Sigma II, SGMSV Sigma-5, SGMUH Sigma II, SGT Sigma Trac, STF Sigma Trac, SigmaWin Plus Software, SigmaWin100-200 Software, SGDV Analog, SGDV EtherCAT, SGDV Indexer, SGDV MECHATROLINK-II, SGDV MECHATROLINK-III, SGDV MP2600iec

Cáp loại YS-11 PC tương đương cách đấu sau

Kết nối với máy tính qua cổng RS232

Servopack pc rs232c

Kết nối máy tính qua cổng RS422

Servopack pc rs422a

Thường thì cáp dài 1.5m

Cài đặt:

 • Baud Rate: 9600 bps
 • Number of Bit Start
  • Start: 1 bit
  • Data: 7 bits
  • Stop: 1 bits
  •  Parity: 1 bit (even)
 • Synchronization: Start-Stop
 • XON/XOFF Control: None
 • Communications Method: Semi-duplex

sigmawin 3

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo