Export Excel Report Daily Wincc Advanced HMI Tia Portal

62 / 100

Export Excel Report Daily Wincc Advanced HMI Tia Portal

Để lưu trữ data và xuất report có một vài cách như: dùng datalog có sẵn, lưu vào SQL hay Mysql… rùi build web hay app để móc data ra xem, còn ở đây mình giới thiệu các bạn cách xuất report theo mẫu Excell tạo sẵn để có được báo cáo chuyên nghiệp!

Ở thời điểm hiện tại thì Code này mình share có phí, do cũng mất khá nhìu time để code

Project mẫu xuất dữ liệu ra Excell theo file mẫu sẵn, Export Excel Report Daily Wincc Advanced HMI Tia Portal

5 thoughts on “Export Excel Report Daily Wincc Advanced HMI Tia Portal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version