Điều khiển động cơ servo mistu MRJ2S với PLC Delta- Hướng dẫn chi tiết

e9e92aeb0a74ff2aa665
71 / 100

1. Đấu nối Servo

a. Động lực: U-Đỏ, V-Trắng, W-Đen

b. Encoder: MD, MR, LG, MDR, MRR, P5 là các tín hiệu từ Encoder.

c. CN1A:

Chân 11 (OPC) : +24VDC

Chân 10 (SD) : 0VDC

Chân 3 (PP) : Pulses + (Xung dương)

Chân 13 (PG) : Pulses – (Xung âm)

Chân 2 (NP) : Dir + (Chiều thuận)

Chân 12 (NG) : Dir – (Chiều nghịch)

d. CN1B:

Nếu không dùng nguồn ngoài thì chân 3 (VDD) nối chung với chân 13 (COM).

Chân 10 (SG) nối chung với chân 15 (Estop) và 16, 17.

e. Kết nối máy tính:

2. Đấu nối PLC

PLC Delta DVP_14SS2 có tần số xung tối đa 10000 xung/s (Hz).

3. Cài đặt Servo

– PLC Delta DVP_14SS2 có tần số xung tối đa 10000 xung/s (Hz).

– Động cơ AC Servo Mrj2s tốc độ quay tối đa là 3000 vòng/phút (rpm).

* Tính toán tốc độ động cơ:

10000 Hz quay được 3000 rpm

Gọi x là tốc độ mong muốn của động cơ:

y là tần số nhập vào trên PLC

Ví dụ muốn quay với tốc độ 1 rpm thì tần số nhập vào PLC:

Tính toán vị trí động cơ:

PLC có tần số 10000 xung/s (Hz) thì quay tốc độ tối đa 3000 vòng/phút (50 vòng/s)

Hay nói cách khác với 10000 xung thì động cơ quay được 50 vòng.

Nên từ đó 1 vòng động cơ dịch chuyển được:

Ví dụ muốn động cơ quay với x vòng thì chỉ cần nhập 200.x xung vào PLC là xong.

* Tính toán tỉ số truyền P.3/P.4:

– Sử dụng công thức sau:

Trong đó:

+ f: Số xung đầu vào PLC (ở đây PLC delta nên max của f là 10000 xung/s)

+ CMX/CDV: Tỉ số truyền mà encoder nhận được từ driver

+ N0: Tốc độ quay tối đa của động cơ (3000 rpm)

+ Pt: Độ phân giải của động cơ Servo (131072 xung/vòng)

Từ công thức ta tính được tỉ số truyền:

Cài đặt thông số Parameter trên phần mềm Mrj2s_A: LINK TẢI PHẦN MỀM

+ P.0 : Giá trị cài đặt 0001 (Điều khiển vị trí và tốc độ)

+ P.3 : Giá trị cài đặt 16384

+ P.4 : giá trị cài đặt 25

+ P.21 : Giá trị cài đặt 0011 (Điều khiển 1 chân xung, 1 chân chiều)

+ P.27 : giá trị cài đặt 200 xung/vòng (Tính toán ở trên)

+ P.41 : Giá trị cài đặt 0001

4. Lập trình PLC

Sử dụng phần mềm WPLSoft hoặc ISPSoft để lập trình điều khiển động cơ: TẢI PHẦN MỀM LẬP TRÌNH PLC DELTA MỚI NHẤT ISPSoft

Đoạn code điều khiển như sau: DOWNLOAD CODE PLC 

Trong đó:

M0: Biến M để bật, tắt điều khiển động cơ quay

M1: Biến M để bật, tắt đảo chiều quay động cơ

M1029: Khi đếm đủ số xung thì M1029 ON lên làm reset biến M0 và M1.

Giao diện màn hình HMI: DOWNLOAD CODE HMI 

5. Video thực nghiệm

 

6. Kết luận

Điều khiển AC Servo MR-J2S với PLC Delta DVP_14SS2. Có thể điều chỉnh tốc độ và vị trí mong muốn trên đoạn code đã lập trình được bằng cách nhập thông số vào màn hình HMI.

7. Tác giả bài Test:

Hồ Văn Thắng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version