Chọn Contactor cho tải là điện trở

heater
11 / 100

Khi tải của bạn là máy hóa hơi, bộ gia nhiệt… là những tải trở, cách chọn của nó có khác motor xíu do đặc tính dễ chịu hơn, bạn tham khảo chỉ dẫn của Schneider

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version