TiaPortal, vài thứ bạn thường bỏ qua?

Tiaportal

1- Chức năng Online & Diagnoustics: tính năng giúp bạn scan xem bạn đang connect tới những devices nào qua các giao thức chọn

Online & Diagnoustics

tất nhiên bạn cũng có thể sử dụng nó khi vào Portal View

2- Security settings: tính năng cho phép bạn đặt user và pass cho Project, khi mở Project lên thì bạn bắt buộc phải đăng nhập với vào xem code được, cái này tương đối hay khi bạn muốn bảo vệ code và chỉ shared khi cần, nhưng lưu ý là bạn đã đặt pass rùi thì không bỏ được nhé.

Security settings

3- Documentation Settings: nơi cho phép bạn tạo Khung Header/Footer, Frame… để xuất ra spec hay report chuyên nghiệp, chuyên mục này mình sẻ làm 1 bài chi tiết sau để các bạn tham khảo

Documentation Settings

4- System and clock memory: giúp bạn tạo 1 số bit mà theo kinh nghiệm của mình thì rất hay sử dụng và tiện lợi

System and clock memory

5- Cài đúng múi giờ cho CPU: nhìu bạn cứ đọc thời gian thực, online rùi app thời gian đúng như máy tính rùi mà khi Read System Time thời gian không hiểu sao không đúng, ngày thì đúng, đó là khi bạn quên cài múi giờ +7 giờ Hanoi cho PLC của mình thui, đừng để mặc định là giờ Berlin nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version