fbpx

Cấu hình image cho module Siemens OB1-PI hay PIP?

ob1 image 2
14 / 100

Khi cầu hình phần cứng trong Siemens Automation, các module IO thường có 1 phần cầu hình chọn OB1-PI hay PIP image, bình thường mặc định các module sẻ được cấu hình OB1-PI, tuy nhiên trong một vài trường hợp khi mà vùng địa chỉ IO nằm ngoài tầm của Process Image OB1, để truy xuất quản lý được bạn cần cấu hình PIP và truy xuất gọi ra theo code hoặc ngắt qua OB61- 64. Rõ hơn như sau:

OB1 process image (OB1-PI)

Khi ta tạo ra các IO trong chương trình PLC, thì các địa chỉ IO này sẻ được tạo ra trên vùng nhớ PLC. Vùng nhớ này gọi là process image of the inputs (PII) cho Input và  the process image of the outputs (PIQ) cho Output. Các IO mặc định được truy xuất quản lý với OB1 process image.

OB1 process image (OB1-PI) là mặc định trong hầu hết các PLC, nó được cập nhật liên tục theo chu kỳ trước khi OB1 được gọi thực thi. Trình tự vòng quét để update IO từ vùng nhớ ra module phụ thuộc vào vòng quét chương trình chính OB1: 1- gọi các internal job nội tại CPU khởi tạo, 2- Ghi các trạng thái Output từ OB ra module, 3- Đọc các trạng thái input từ module vào OB, 4- Thực thi chương trình trong vòng quét OB1 sau đó quay lại bước 1

ob1 image 2

Image partitions (PIP)

Khi mà IO nằm ngoài tầm OB1 quản lý, để sử dụng được ta cần cấu hình nó là PIP. Bạn có thể định địa chỉ IO của module vào vùng image partitions PIP. Trình tự vòng quét để update IO từ PIP ra module theo 2 cách:

  • Thông qua lệnh gọi: SFC 26 (UPDAT_PI) và SFC 27 (UPDAT_PO) trong chường trình code
  • Gán PIP vào OB trong cấu hình phần cứng: gán vào OB61 tới OB64
ob1 image

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo