fbpx

Cấu hình CP342-5 như 1 DP master kết nối các DP Slave ET200

image

Note vài điểm nhấn cần lưu ý:

  • Assign tới Master là CP342-5
image
  • Địa chỉ định trên các module thuộc các ET 200 (Dp Slave) thuộc quyền quản lý của module CP342-5, địa chỉ này được cấu hình linh tới vùng nhơ khi gọi khối hàm DP_RECV và DP_SEND
image 1
  • Gọi khối hàm để định địa chỉ trỏ tới các Input (DI,AI) là DP_RECV
  • Gọi khối hàm để định địa chỉ trỏ tới các Output(DO,AO) là DP_SEND
image 2
  • Cấu hình lệnh DP_RECV và DP_SEND là bắt buộc khi dùng với CP342-5
image 3

CPLADDR- địa chỉ Start của module CP342-5 gắn trên Rail chung S7300, và lưu ý là đổi qua số Hex để nhập, như ở đây 336 là 16#150

image 4

RECV- là vùng nhớ lưu trữ trong PLC trỏ tới để liên kết các dữ liệu với DP Slave, như trong ví dụ là con trỏ tới DB175 (P#DB175.DBX0.0), lúc này giá trị trả về ở ET200 tại IW100 là DB175.DBW100

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo