Cài mới window trên VMWARE với iso file dính lỗi “Operating System not found”

13 / 100
"Operating System not found" hay Could not detect which operating system is in this disc image

Xử lý: cứ thiết lập New Vitual Machine xong bình thường

Sau đó vào: Setting –> Option –> Advanced –> Cài Firmware type là Bios

Xong retart khởi động lại window để cài đặt từ file bình thường

 1,349 total views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0378029298

Exit mobile version