Download WinCC flexible 2008 SP5 window 10

wincc
78 / 100

Phiên bản ra đời 12/1/2018 update các gói Compact, Standard, Advanced và Advanced Runtime để chạy được trên nền window 10 64bit, phiên bản này không hỗ trợ cho window xp.

Cụ thể:

1- Engineering System:

Windows 7 (32 Bit, 64 Bit)

  • Windows 7 Ultimate/Enterprise SP1
  • Windows 7 Professional SP1
Windows 10 (64 Bit)
  • Windows 10 Professional
  • Windows 10 Enterprise
  • Windows 10 LTSB Enterprise

2- Runtime System:

Windows 7 (32 Bit, 64 Bit)

  • Windows 7 Ultimate/Enterprise SP1
  • Windows 7 Professional SP1
  • Windows 7 Embedded Standard (32 Bit) *)
  • Windows 7 Embedded Standard mit SP1 (32 Bit) *)
Windows 10 (64 Bit)
  • Windows 10 Professional
  • Windows 10 Enterprise
  • Windows 10 LTSB Enterprise
  • Windows 10 IoT LTSB Enterprise *)

DOWNLOAD WINCC FLEXIBLE 2008 SP5 WIN 10

Các phần mềm khác của Siemens Download theo list sau:

List phần mềm Siemens- Cemat, USB MPI, PC Access, PCS7, Logo SoftComfort, EKB, MicroWin, Step7 V5.5, WinCC Flexible, WinCC, Tia V11, V13, V14, V15

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version