S7-1200/1500 Các loại Block và kiểu ngôn ngữ lập trình!

s7 them khoi ham2

1- Ngôn ngữ lập trình: LAD, FBD, STL, SCL hay graph, mình thì hay dùng LAD và SCL, S7 1200 và S7 1500 có hỗ trợ như sau:

Khi Add các Block để lập trình là lúc bạn chọn lun loại ngôn ngữ coding

2- Các BLock: organization blocks (OBs), function blocks (FBs), functions (FCs) or data blocks (DBs).

 • Organization blocks (OBs):
  • Vòng quét chương trình chính- Program Cycle: thực thi vòng quét chính chương trình bạn viết.
  • Startup: Khối hàm được gọi khi PLC khởi động (chuyển từ Stop sang RUN), giúp bạn gọi các hàm khởi tạo hay kiểm tra một số thứ trước khi nhảy vào chương trình chính.
  • Time delay interrupt: ngắt để thực thi 1 chương trình sau 1 Timer Delay cài đặt ở cấu trúc “SRT_DINT”.
  • Cyclic interrupt: Ngắt theo chu kỳ thời gian, bạn sẻ vào Properties của nó để cài chu kỳ thời gian ngắt, bạn có thể ứng dụng để cộng giá trị Sum của FlowMeter, chương trình lọc lấy mẫu….
  • Hardware interrupt: Ngắt theo cấu hình ở Hardware, xem trong cài đặt hardware
  • Time error interrupt: Trong cấu hình CPU có cài thời gian vòng quét Max, khi chương trình bạn quá phức tạp hay lỗi gì đó làm cho vòng quét chương trình vượt quá giá trị Max này thì khối hàm này sẻ được gọi để thực thi, nếu không thì PLC sẻ báo lỗi và STOP
  • Diagnostic error interrupt: Khi Module bị lỗi gì đó thì khối hàm này được gọi ra, nếu không thì PLC sẻ báo lỗi và STOP
  • Pull or plug of modules: khi tháo hay ráp thay thế Module thì khối hàm này được gọi ra, nếu không thì PLC sẻ báo lỗi và STOP
  • Rack or station failure: Gọi khi rack bị lỗi hay trạm Remote IO nào đó bị lỗi do truyền thông hay Module.
  • Time of day: cài đặt gọi theo thời gian cố định trong ngày.

Số lượng các OB cho phép!

 • FB: Function Block giúp bạn tạo chương trình con, khi gọi FB thì 1 Data Block sẻ được sinh ra và đi kèm, việc này khiến bạn dễ bị ngốn tài nguyên vùng nhớ nếu không biết cách sử dụng tối ưu, việc gắn tag In Out cho các FB có thể không cần, vì nội tại nó đã có Data tham chiếu.
 • FC: Function giúp bạn tạo chương trình con, khi gọi FC thì ko có data block nào được tạo ra kèm, và bạn phải gắn các biến tham chiếu cho chương trình, không nó sẻ có dấu ??? lỗi!
 • DB: là các data block, giúp bạn thiết lập, tạo các biến, tag vùng nhớ DB

Số lượng và kích thước vùng nhớ tối đa cho phép của DB/FC/FB:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version