Cài đặt servo mitsu với phần mềm MR Configurator MR-J2

mr j2 5
71 / 100

Phần mềm chuyên dùng thiết lập cài đặt AC servo các phiên bản MR-J2

Sau khi cài đặt xong bạn lưu ý tên nó lưu là SETUP16E

Phần mềm khá dễ tương tác các bạn có tự tìm hiểu

Tải về: MR Configurator MR-J2

Tìm hiểu về điều khiển Servo và đấu nối cáp kết nối máy tính để cài đặt Drive với bài viết sau:

Điều khiển động cơ servo mistu MRJ2S với PLC Delta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version