VLan- Vitural Lan Mạng Lan ảo

VLAN header

Tất cả các thiết bị kết nối tới Switch, hay nói cách khác tất cả các cổng trên Switch được quy định là chung nhau 1 mạng lan ảo, mặc định là Vlan1, ta có thể chia nhỏ Vlan1 thành nhiều Vlan nhỏ hơn cùng nằm trên 1 Switch theo kỹ thuật Vitural Lan. Lưu ý là không phải Switch nào cũng hỗ trợ tính năng này nhé, khi mua bạn nên xem xét. Khi chia ra các Vlan nhỏ hơn thì các bạn thấy chỉ trong cùng 1 Vlan các thiết bị mới thấy nhau.

Vào Switch và bắt đầu thực hiện các lệnh:

 • en
 • sh vlan: show các dữ liệu vlan
 • sh vlan brief: hiện thị tên Switch, trạng thái, các Port
 • conf t
 • vlan 2: tạo vlan2
 • vlan 3: tạo vlan3
 • do show vlan bri: hiển thị lại xem các Vlan mới tạo đã được chưa, chúng ta cũng thấy các port hiện ra, ví dụ fa0/1, fa0/2
 • int f0/1: chọn port 1
 • sw mode access: chuyển port 1 vừa chọn qua chế độ access.
 • switchport access vlan 2: chọn port 1 access vào vlan 2
 • tương tự ta có thể gán các cổng port mình muốn vào vlan muốn tạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version