S7 1200 Modbus RTU đọc dữ liệu đầu cân 2 kênh Loadcell RW-ST02D

s71200 modbus
82 / 100

MODBUS RTU GIỮA S7-1200 VÀ LOAD CELL TRANSDUCER RW-ST02D

1. Cài đặt thông số truyền thông:

Thông số cho module CB1241:

Cần cài đặt cho thông số truyền thông của loadcell giống với thông số cài đặt trên PLC như tốc độ baud, parity…

2. Sơ đồ dấu dây:

3. CODE

A) KHỐI MB_COMM_LOAD_DB_1

Cài đặt các thông số

Khối MB_MASTER:

TRONG ĐÓ:

MB_ADDR: ĐỊA CHỈ CỦA LOADCELL TRANSDUCER

MODE: CHẾ ĐỘ

0: ĐỌC DỮ LIỆU THANH GHI TỪ LOADCELL VỀ PLC

1: GHI DỮ LIỆU TỪ PLC XUỐNG LOADCELL

DATA_ADDR: ĐỊA CHỈ THANH GHI

FILE:

Bộ đọc 2 kênh Loadcell, độ chính xác cao 24bit, truyền thông rs485, RW-ST02D đầu cân 2 kênh RW-ST02D manual

CHUONG TRINH PLC Main (OB1)

MODBUS RTU GIỮA S7

SƠ ĐỒ DẤU DÂY

DATA_LEN: ĐỘ DÀI THANH GHI

DATA_PTR: KHỐI GHI HOẶC ĐỌC GIÁ TRỊ XUỐNG HOẶC VỀ

4. KẾT QUẢ TRUYỀN THÔNG

Dữ liệu sau khi truyền thông thành công đọc về sẽ hiện thị trên khối data_block_1 như hình bên dưới.

2 thoughts on “S7 1200 Modbus RTU đọc dữ liệu đầu cân 2 kênh Loadcell RW-ST02D

  1. Nam says:

    hi admin,
    tôi đang dùng module RW-ST05D ,nhưng tôi đang cần tài liệu modbus RTU, admin có thể share cho tôi tài liệu được không.
    Cảm ơn admin!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version