Ring network với Media Redundancy Protocol MRP trong Tiaportal

mrp ring network 20
71 / 100

1- MRP là gì?

“Media Redundancy Protocol” (MRP). MRP là 1 giao thức redundancy cho network cấu hình kiểu vòng Ring, giúp nâng cao tính ổn định của hệ thống khi bạn kết nối nhiều trạm qua mạng Profinet. Theo tiêu chuẩn IEC 61158 Type 10 “PROFINET” . Để thiết lập Ring topology thì các thiết bị trên network phải hỗ trợ MRP

2- MRP cơ chế hoạt động:

MRP manager sẻ gửi liên tục 1 test frames ra cả 2 port của nó chạy theo cả 2 hướng, test frames sẻ chạy từ port manager này quá nhiều MRP client và về tới port redundancy manager kia. Nếu không có test frames trở về thì MPR manager sẻ báo lỗi đường link bị mất kết nối. Nếu đường link bị mất kết nối là tới port chính (active) thì port còn lại ở trạng thái Redundancy sẻ được chuyển qua (switchover) và active thành port chính. Cứ như vậy vòng Ring sẻ đảm bảo kết nối có dự phòng và ít xảy ra gián đoạn do hệ thống dây trục trặc.

Thời gian chuyển (switchover) có thể cài được và tối đa là 200ms

3- Thiết bị nào hỗ trợ thiết lập MRP:

 • Những IE switches (SCALANCE X) dòng sau:
  – X-200 as of firmware version V4.0
  – X-200IRT as of firmware version V4.0
  – X-300 as of firmware version V3.0
  – X-400 as of firmware version V3.0
  – X-500 as of firmware version V3.0
 • SIMATIC-S7-PROFINET thiết bị tích hợp  IE switch (ít nhất 2 ports)
 • Các thiết bị hỗ trợ MRP khác theo tiêu chuẩn IEC 61158 Type 10 “PROFINET”

4- Các lưu ý khi thiết lập MRP

 • Tất cả các điểm kết nối Ring phải hỗ trợ MRP và kích hoạt MRP On (cài đặt nó là “MRP Client”, “MRP Manager (Auto)/Client” hay “Automatic
  Redundancy Detection”)
 • Tối đa 50 trạm (nodes)
 • Tất cả các nodes phải cùng redundancy domain
 • Ip và những thứ khác phải cùng 1 network

5- Cấu hình theo mẫu:

Vào topology cấu hình link đúng port như đã thiết kế ở trên:

Click vào từng thiết bị để cài đặt Domain và chức năng MRP cho nó như đã thiết kế ở trên và nhớ Click vào chọn Diagnostic interrupts

Thời gian đáp ứng và watchDog có thể set trong real time setting của từng thiết bị, hoặc để mặc định

 

Xem lại tổng thể cấu hình như sau:

6- Compiled, đổ chương trình và test thử nhé

7- DOWNLOAD FILE CODE MẪU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version