Recipe Demo Project Download

Recipe 1

Recipe rất quen thuộc và ứng dụng nhìu, trong hầu hết các loại HMI đều hỗ trợ, Recipe hỗ trợ việc thiết lập các công thức chạy quá trình, lưu trữ và quản lý các thông số đa lớp rất tiện dụng và dễ thiết lập. Có thể ứng dụng Recipe vào việc lưu trữ hay xuất một số report, sau đây là demo project Recipe HMI Siemens, các bạn load về tham khảo và áp dụng!

Giới hạn số lượng Recipe và Data Record tùy theo HMI:

KTP400

KP400

TP700, KP700

TP900, KP900

TP1200, KP1200

TP1500

KP1500

TP1900

TP2200

Number of recipes

100

300

500

500

500

Number of elements per recipe1)

200

1000

2000

2000

2000

User data length in KB per data record

32

256

512

512

512

Number of data records per recipe

200

500

1000

1000

1000

Reserved memory for data records in the internal Flash

512 KB

2 MB

4 MB

4 MB

4 MB

LINK DOWNLOAD RECIPE DEMO PROJECT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version