Sm@rt Server Siemens- điều khiển qua internet

smart server
76 / 100

1- Tổng quan

Sm@rt Server của Siemens đã tồn tại khá lâu, chức năng này giúp bạn điều khiển, giám sát HMI hay WinCC Advanced qua mạng Lan hay cấu hình VPN để giám sát trực tiếp qua Internet. Sm@rt Client hỗ trợ cả trên Window, Android và IOS, giúp bạn dễ dàng thiết lập kết nối tới Sm@rt Server để điều khiển giám sát qua mạng dễ dàng. Đây cũng là 1 giải pháp điều khiển qua internet khá tốt, dễ và ứng dụng nhiều.

2- Cấu hình:

Cấu hình, cài đặt trên HMI và window khá giống nhau.

B1- Trong source HMI hay WinCC bạn lưu ý active tính năng này lên như sau, sau đó thì load chương trình xuống HMI

B2- Sau khi load chương trình xuống HMI, ta vào Operator Panel -> WinCC Internet Setting (Note: với WinCC Advanced thì vào Control Panel -> WinCC Runtime Advanced Internet (32bit))

Vào Remote, chọn “Start automatically after booting” để Sm@rt Server tự khởi động

Nhấn “Start” để kích hoạt chạy Sm@rt Server trên HMI

B4- Bạn có thể thiết lập Server với các tính năng như: Viewonly, thiết lập Port, User và Password để quản lý dễ dàng

B5- Nhấn Apply, OK và Restart lại màn hình, sau đó mở Sm@art Client trên máy tính hay điện thoại của bạn lên, Nhập địa chỉ IP của HMI và truy cập vào.

Bạn có thể download bản cài Sm@rt Client trên điện thoại theo Link sau:

Download Sm@rt Client apk file android setup

3- Bài mẫu Sm@rt Server với WinCC Advanced trên máy tính

TẢI VỀ Sm@rt Server với WinCC Advanced Tia V16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version