S7 1200 Servo Control Demo Project Tia V15.1

80 / 100

Set IO cho project: Move Up/Down: để nhấn chạy lên/Xuống

Cấu hình PTO1 cho phép xuất xung tốc độ cao, với Pulse Up là Q0.0 và Dow là Q0.1

Cấu hình hàm điều khiển Servo

 

S7 1200 ServoSpeed Control Demo Project Tia V15.1

Còn thắc mắc nào mời bạn comment thảo luận!

 1,125 total views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0378029298

Exit mobile version