ServoPack- chế cáp YS-11PC kết nối máy tính và cài đặt servo SGDA, SGDB với SigmaWin Plus 5.75

23 / 100

Để chế cáp nhanh và thuận tiện các bạn nên dùng đầu Dp đấu nhanh với Terminal theo Link DP9

Phần mềm SigmaWinPlus575.zip áp dụng cho các dòng Servo:

SGDA, SGDB, SGDF Sigma Mini, SGDH Sigma II, SGDS, SGLF Series, SGLG Series, SGLT Series, SGM, SGMAH Sigma II, SGMAV Sigma-5, SGMB, SGMBH Sigma II, SGMCS Direct Drive, SGMG, SGMGH Sigma II, SGMGV Sigma-5, SGMJV Sigma-5, SGMM Sigma Mini, SGMP, SGMPH Sigma II, SGMS, SGMSH Sigma II, SGMSV Sigma-5, SGMUH Sigma II, SGT Sigma Trac, STF Sigma Trac, SigmaWin Plus Software, SigmaWin100-200 Software, SGDV Analog, SGDV EtherCAT, SGDV Indexer, SGDV MECHATROLINK-II, SGDV MECHATROLINK-III, SGDV MP2600iec

Cáp loại YS-11 PC tương đương cách đấu sau

Kết nối với máy tính qua cổng RS232

Kết nối máy tính qua cổng RS422

Thường thì cáp dài 1.5m

Cài đặt:

 • Baud Rate: 9600 bps
 • Number of Bit Start
  • Start: 1 bit
  • Data: 7 bits
  • Stop: 1 bits
  •  Parity: 1 bit (even)
 • Synchronization: Start-Stop
 • XON/XOFF Control: None
 • Communications Method: Semi-duplex

 1,167 total views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0378029298

Exit mobile version