Tự học PLC, HMI- Phần 9 Bảo mật- Security trong lập trình PLC S7

66 / 100

Các kiểu bảo mật trong lập trình PLC S7

1. Bảo mật cho Project

Trong Project, vào Security settings, settings, nhấp vào Protect this project để cấu hình password cho project của bạn, lưu ý là sau khi cấu hình rồi thì bạn không bỏ được mà chỉ có thể đổi password khác. Khi mở Project sẻ phải nhập User và Password vào mới mở Project ra được.

2. Bảo mật cho PLC

Cài đặt trong phần cấu hình Hardware của PLC, chọn Protection & Security-> Access level

  • Full access: tương ứng không bảo mật cho PLC, ai cũng có thể read, write vào PLC mà không cần password

  • Read access: bảo mật write chương trình PLC cần nhập Password, còn HMI hay SCADA hoặc user đọc chương trình lên thì truy xuất bình thường không cần password.

  • HMI access: bảo mật read/ write chương trình PLC cần nhập Password, còn HMI hay SCADA thì truy xuất bình thường không cần password.

  • No access: tất cả user hay ứng dụng để truy xuất, can thiệp vào PLC đều cần nhập password.

3. Bảo mật cho khối hàm chương trình

Để thiết lập bảo mật cho khối hàm, bạn vào Properties của khối hàm đó, vào Protection, bạn sẻ thấy có 3 kiểu bảo mật là: bảo vệ read/write, bảo vệ write và bảo vệ không cho coppy.

  • Know how protection: cho phép bạn cài password bảo vệ full khối hàm, không cho read/write, rebuild.
  • Write protection: bảo vệ không cho phép write, còn lại bạn vẫn mở lên và xem chương trình được, chí có điều không thay đổi chương trình bên trong được.
  • Copy protection: không cho phép copy khối hàm vào thẻ nhớ hay CPU khác

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *